Ofte stillede spørgsmål

Spørgsmål: Hvad kan I hjælpe med?
Svar: Gå-terapeuterne er en bredt sammensat gruppe af psykologistuderende, som har hver sin erfaring, viden og kompetencer. Når du som klient kontakter os, forsøger vi at vælge en terapeut, som har kendskab til dit problemfelt. Det kan være alt fra ensomhed, stress, sorg og lavt selvværd til angst og depression samt konflikter i familien, parforholdet eller på jobbet mv.

Spørgsmål: Hvad kan I ikke hjælpe med?
Svar: Vi tager udgangspunkt i de etiske principper for nordiske psykologer. Det betyder at vi som psykologistuderende til enhver tid er bevidste om egne kompetencer og ikke mindst kompetencebegrænsninger. Af denne årsag tilbyder vi ikke forløb til personer der har svære psykiatriske diagnoser eller symptomer på disse, såsom svær depression og angst, personlighedsforstyrrelser, bipolar lidelse, skizofreni, PTSD, misbrugsproblematikker, forhøjet selvmordsrisiko mv. Vi anbefaler personer med denne type psykiske problematikker at kontakte egen læge eller en psykolog med speciale i den konkrete lidelse.

Spørgsmål: Hvad hvis man under gåturen møder en person, klienten kender?
Svar: Det er klientens valg, om han/hun vil vedkende sig terapeuten i en sådan situation, og terapeuten tilpasser sig klienten. Terapeuten vil aldrig kompromittere klientens fortrolighed.

Spørgsmål: Hvad hvis man under gåturen møder en person, terapeuten kender?
Svar: Fokus er på klienten og terapien, og terapeuten vil til en hver tid sikre klientens fortrolighed. Hvis det skulle ske, at terapeuten møder en bekendt, fortsætter gå-terapien uforstyrret. Terapeuten vil ikke omtale klienten som sin klient – man er bare to personer, der går en tur sammen, og ingen kan se, at der er tale om terapi.

Spørgsmål: Hvad hvis det er dårligt vejr?
Svar: Det er op til terapeuten at afgøre, hvorvidt gå-terapien skal gennemføres, hvis det er dårligt vejr. Hvis terapeuten aflyser gå-terapien, sker dette i god tid, og terapeut og klient aftaler et nyt møde.

Spørgsmål: Hvad med følelser i det offentlige rum?
Svar: Som klient skal du inden tilmelding til gå-terapi overveje, hvordan du vil have det med at udvise følelser i det offentlige rum. Følelser kan komme bag på én og kan være svære at styre, når først de viser sig. Det er dog sjældent, at forbipasserende mennesker opdager følelserne og den fortrolige samtale, som foregår mellem klient og terapeut.

Spørgsmål: Er det muligt at udføre terapien i et lokale?
Svar: Udgangspunktet er udendørs gå-terapi. Der er dog mulighed for at sætte sig på en bænk, på græsset eller ved havet på en sommerdag og afholde gå-terapien – man behøver således ikke at bevæge sig hele tiden.

Spørgsmål: Hvornår foregår gå-terapien typisk?
Svar: Det er en meget fleksibel terapiform, så det er helt op til klient og gå-terapeut at aftale tidspunkt og mødested. Gå-terapien skal dog foregå i dagslys.