Hvad er gå-terapi?

Gå-terapi København har eksisteret siden 2014 og som frivillig forening siden 2019.

Gå-terapi er en uformel og dynamisk terapiform, hvor terapeuten yder individuel terapi under en udendørs gåtur med klienten. Vi tilbyder Gå-terapi til personer over 18 år.

Gå-terapi finder sted i grønne områder i København – ved stranden, i parker eller i skove. Gå-terapeuten foreslår mødested og tidspunkt for sessionerne, og i fællesskab beslutter klient og terapeut tid og sted. En session varer 50 minutter, hvorefter klient og terapeut eventuelt aftaler en ny session. Der er mulighed for forløb på op til 10 sessioner.

Gå-terapien er ikke bindende og klienten har altid mulighed for i samarbejde med gå-terapeuten at afslutte forløbet.

På grund af begrænset kapacitet har vi kun samtaleforløb to gange årligt; i februar og september. Næste gang vi har opstart af forløb er i februar 2021. 

Fordele ved gå-terapi:

  • Gå-terapiens uformelle og dynamiske form kan danne et godt fundament for relationen mellem terapeut og klient. En god relation mellem terapeut og klient har stor betydning for effekten af terapien.
  • Klienten rykker sig både bogstaveligt og metaforisk. Den fysiske bevægelse i terapien påvirker den mentale bevægelse.
  • Gå-terapi er et godt alternativ og eventuelt supplement til traditionel psykoterapi.
  • Der er dokumentation for, at udendørs gåture mindsker stress og depression og forbedrer humøret grundet biokemiske reaktioner i hjernen. Gåturen og den friske luft kan i sig selv have en god effekt.
  • Gå-terapi skaber nye muligheder, og som gå-terapeuter er vi åbne over for individuelle ønsker eller behov. Vi gør dog opmærksom på, at selvom der i gå-terapi er andre rammer end i traditionel terapi, er det stadig et terapeutisk rum. Derfor fraråder vi eksempelvis at medbringe hunden eller lignende.
  • Gå-terapi er meget fleksibelt, idet klient og terapeut i fællesskab aftaler lige præcis dét sted og tidspunkt, der passer dem begge bedst.
  • Som terapeut har man en unik mulighed for at få indblik i klientens oplevelsesverden under en gåtur. Dette indblik er ikke i samme grad muligt under traditionel psykoterapi. Der er eksempelvis stor forskel på en gåtur og gå-terapi med en person med socialfobi og en person med depression. Selve gåturen kan dermed fortælle terapeuten meget, som ikke ses i traditionel terapi.