Gå-terapeuterne

Gå-terapeuterne er psykologistuderende på slut-bachelor eller kandidat-niveau og er derfor godt på vej til at blive færdiguddannede psykologer.

For at sikre det faglige niveau i gå-terapien, får vi månedlig ekstern supervision af en dygtig klinisk psykolog. Derudover har vi intern supervision i gruppen efter hver samtale. 

Hos Gå-terapi har vi ingen fast terapeutisk tilgang, metode eller stil. Vi tilpasser os den enkelte klients behov og vælger arbejdsmetode ud fra den problematik, klienten præsenterer. Gå-terapeuterne kan f.eks. arbejde med udgangspunkt i kognitiv adfærds terapi (KAT), acceptance & commitment therapy (ACT), narrativ terapi, metakognitiv terapi (MCT), eksistentialistisk psykoterapi, psykodynamisk terapi mv.  

Alle gå-terapeuter har desuden en bred og opdateret faglig psykologisk viden og erfaring fra universitetet samt fra jobs og frivilligt arbejde. 

Vi forholder os professionelt til vores klienter og arbejder under tavshedspligt.

Gå-terapeuterne: 

Vi er øjeblikket 10 gå-terapeuter i København. 

Claes
Claes
Jeanette
Sabrina

Nina
Nina
Ida
Anna
Anna
Senia