Gå-terapeuterne

Gå-terapeuterne er psykologistuderende på slut-bachelor eller kandidat-niveau og er derfor godt på vej til at blive færdiguddannede psykologer.

For at sikre det faglige niveau i gå-terapien får vi ekstern supervision af en autoriseret psykolog. Derudover har vi intern supervision i gruppen.

Hos Gå-terapi har vi ingen fast terapeutisk tilgang, metode eller stil. Vi tilpasser os den enkelte klients behov og vælger arbejdsmetode ud fra den problematik, klienten præsenterer. Gå-terapeuterne kan f.eks. arbejde med udgangspunkt i kognitiv adfærds terapi (KAT), acceptance & commitment therapy (ACT), narrativ terapi, metakognitiv terapi (MCT), eksistentialistisk psykoterapi mv. 

Alle gå-terapeuter har desuden en bred og opdateret faglig viden og erfaring fra uddannelsen samt fra jobs og frivilligt arbejde. 

Vi forholder os professionelt til vores klienter og arbejder under tavshedspligt.

Gå-terapeuterne: 

Vi er øjeblikket 10 gå-terapeuter i København. Herunder kan du se et billede af nogen af os.